Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) is in 2015 opgericht. Zij is notarieel vastgelegd en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

De SVNL heeft als doel het verenigen van professionals werkzaam in de klinische slaapgeneeskunde. Daarmee wil zij zowel voor de leden als voor externe belangstellenden het aanspreekpunt zijn voor alle aspecten van slaapgeneeskunde.

De SVNL komt voort uit de Stichting “Federatie algemene SlaapCentra” (FSC), de organisatie die tot voor kort de accreditatie van slaapcentra verzorgde. Deze stichting is inmiddels opgenomen in de SVNL.


Nieuws

Veldpartijen blij met pleidooi van zorginstituut voor verder onderzoek

dinsdag 9 maart 2021

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft het rapport “Verbetersignalement zinnige zorg voor mensen met obstructief slaapapneu (OSA)” uitgebracht en aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Het ZiN heeft vastgesteld dat effectieve OSA zorg vergoed blijft worden via de basisverzekering. We zijn blij dat er hiermee een einde komt aan de onzekerheid van onze patiënten over de vergoeding van deze zorg. Ook wordt het belang van herkenning van OSA-klachten onder professionals benadrukt. Wij herkennen dit probleem en pakken deze handschoen graag op met alle betrokken beroepsverenigingen. De NVKNO heeft een aantal van deze verbeterpunten onder andere de meerwaarde van de slaapendoscopie, reeds op de kennisagenda staan. Het rapport beschrijft verder hoe en op welke onderdelen van het OSA-zorgtraject verbetering mogelijk is. Een belangrijk verbeterpunt is de inzet van polygrafie en polysomnografie bij de vraagstelling OSA, waarbij grote praktijkvariatie voorkomt. Helaas weten we vaak pas achteraf welke diagnose een patiënt heeft, maar als samenwerkende wetenschappelijke verenigingen komen we graag met een voorstel tot het juist en efficiënt inzetten van de verschillende slaaponderzoeken. Hopende zo samen bij te dragen aan een afname van de praktijkvariatie en onnodig complexe diagnostiek bij het stellen van de diagnose OSA, maar met behoud van aandacht voor slaapstoornissen waarbij meer uitgebreide diagnostiek nodig is.

Eén van de al gestarte initiatieven is een SKMS subsidie voor onderzoek naar Value Based Health Care bij OSA zorg, aangevraagd door de NVALT, NVKNO en NVN. Het uiteindelijke doel is een transmuraal zorgpad voor OSA gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis en met oog voor de rol van de eerste, tweede en derde lijn. We hopen dit de komende jaren, met hulp van de betrokken overheidsinstanties, verder te kunnen gaan uitwerken.

Namens

 • Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • De Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)
 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
 • Apneu Vereniging

 • Bijgedrage aan de campagne Slaap
  Een goeie nachtrust is van groter belang dan ooit! Wij hebben bijgedragen aan de campagne Slaap in samenwerking met Mediaplanet. Deze werd vandaag als bijlage verspreid in de Telegraaf. Ook kun je de artikelen online lezen op Planethealth.nl. 
 • Internationale Dag van de Slaap
  Vrijdag 19 maart 2021 is het de Internationale Dag van de Slaap. Het thema is ‘Regular Sleep, Healthy Future’. Voor een goede slaap is regelmaat heel belangrijk. In de nacht van zaterdag 27 maart 2021 gaan de klokken weer op zomertijd.Daarom willen we de nog steeds lopende discussie over het wel of niet kiezen van …
  Lees meer >
 • In memoriam dr. Hans L. Hamburger
  In memoriam dr. Hans L. Hamburger, Met droefenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van dr. Hans L. Hamburger. Hans was een bevlogen neuroloog en voorvechter van slaapzorg en slaaponderzoek. Hij heeft velen geïnspireerd zich in de slaapstoornissen te bekwamen. Gedurende 10 jaar heeft hij in het bestuur gezeten van onze zustervereniging NSWO, waarvan 6 …
  Lees meer >

Eerder deelden we onze mening / kennis op de volgende media: