Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) is in 2015 opgericht. Zij is notarieel vastgelegd en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

De SVNL heeft als doel het verenigen van professionals werkzaam in de klinische slaapgeneeskunde. Daarmee wil zij zowel voor de leden als voor externe belangstellenden het aanspreekpunt zijn voor alle aspecten van slaapgeneeskunde.

De SVNL komt voort uit de Stichting “Federatie algemene SlaapCentra” (FSC), de organisatie die tot voor kort de accreditatie van slaapcentra verzorgde. Deze stichting is inmiddels opgenomen in de SVNL.

Word lid!


Nieuws

Update herziening van twee modules behorende bij de richtlijn Obstructief slaapapneu (OSA)

maandag 13 juni 2022

In het najaar 2021 is gestart met de herziening van twee modules behorende bij de richtlijn Obstructief slaapapneu (OSA). Deze herziening vond plaats naar aanleiding van het verbetersignalement Slaapstoornissen van het Zorginstituut Nederland.

De conceptmodules (Klinische testen, en behandeling van comorbiditeiten) zijn ter bestuurlijke goedkeuring (autorisatie) voorgelegd aan de betrokken besturen. Leden van de SVNL kunnen via het besloten deel van onze site inzage verkrijgen in de aangepaste versie van de richtlijnmodules.

 • Herziening modules OSA richtlijn
  Op 4 augustus jl. publiceerde de Federatie Medisch Specialisten de twee herziene modules in de OSA richtlijn welke in samenwerking met leden van de SVNL tot stand zijn gekomen. Het betreft de volgende modules: Klinische tests bij diagnose OSA Effect van behandeling van OSA op comorbiditeiten
 • Uit onderzoek blijkt vraag naar landelijke opleiding
  Na onderzoek onder 95 respondenten onder arts somnologen (longartsen, neurologen, KNO-artsen, psychologen), VS-ers en PA-ers bleek de wens te bestaan voor een landelijke opleiding. Hierop is er gewerkt naar een opleiding Post-HBO slaapgeneeskunde: Assistent Somnoloog. Zojuist is de eerste informatie online over deze opleiding gepubliceerd op de website. Huidige status opleiding Inmiddels staan de kaders …
  Lees meer >
 • ISMC 2022
  Van 7-10 juni 2022 wordt de jaarlijkse International Sleep Medicine Course (ISMC) voor artsen, psychologen, slaapwetenschappers en somnotechnologen georganiseerd. Dit keer in Sint-Michielsgestel. Een interactieve training die de ideale voorbereiding is voor het somnologie-examen van de ESRS! Lees meer >

Eerder deelden we onze mening / kennis op de volgende media: