Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) is in 2015 opgericht. Zij is notarieel vastgelegd en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

De SVNL heeft als doel het verenigen van professionals werkzaam in de klinische slaapgeneeskunde. Daarmee wil zij zowel voor de leden als voor externe belangstellenden het aanspreekpunt zijn voor alle aspecten van slaapgeneeskunde.

De SVNL komt voort uit de Stichting “Federatie algemene SlaapCentra” (FSC), de organisatie die tot voor kort de accreditatie van slaapcentra verzorgde. Deze stichting is inmiddels opgenomen in de SVNL.

Word lid!


Nieuws

Aanbevelingen voor het juiste gebruik van melatonine in de klinische praktijk; Praktisch handvat en expert opinion

Zaterdag 6 mei 2023

De afgelopen jaren is er op symposia zoals ‘Slaap’ al veel aandacht geweest voor de zin en onzin van gebruik van melatonine. De auteurs merkten in de praktijk veel vragen te krijgen over het gebruik van melatonine. Vervolgens is een Werkgroep Melatonine opgericht, vanuit de Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO), Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL), Vereniging Kind & Slaap en de werkgroep Slaap Waak Stoornissen Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). De werkgroep heeft de huidige stand van de literatuur vertaald naar een praktische handleiding voor zorgprofessionals.

In het artikel “Aanbevelingen voor het juiste gebruik van melatonine in de klinische praktijk; Praktisch handvat en expert opinion” wordt voor verschillende patiëntgroepen aangegeven wanneer melatonine mogelijk bij kan dragen aan verbeteren van de slaap. Voor kinderen, ouderen, bepaalde psychiatrische aandoeningen, verstandelijke beperking en circadiane ritme slaapwaakstoornissen wordt aan de hand van recente literatuur aanbevelingen gedaan. Belangrijk aandachtspunt is dat melatonine het hormoon van het donker is en geen slaaphormoon. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt dat doseringen vanaf 0,3 mg onder de geneesmiddelwet vallen. De werkgroep is eveneens van mening dat melatonine alleen op recept verkrijgbaar zou mogen zijn. Aanbevelingen voor juist gebruik, dosering en timing van melatonine zijn daarom belangrijk en worden in dit artikel gedaan omdat verkeerd gebruik slaapproblemen juist kan verergeren. Voor het voorschrijven is kennis van het circadiane systeem noodzakelijk. Het stuk eindigt met een aantal expert opinions:

 • melatonine is een chronobioticum is dat aangrijpt op het functioneren van de biologische klok
 • melatonine is een medicijn en moet behoren tot basisverzekerde zorg
 • DLMO-meting moet behoren tot declarabele diagnostiek

Het volledige document is in te zien en te downloaden via de link.

 • Herziening modules OSA richtlijn
  Op 4 augustus jl. publiceerde de Federatie Medisch Specialisten de twee herziene modules in de OSA richtlijn welke in samenwerking met leden van de SVNL tot stand zijn gekomen. Het betreft de volgende modules: Klinische tests bij diagnose OSA Effect van behandeling van OSA op comorbiditeiten
 • Uit onderzoek blijkt vraag naar landelijke opleiding
  Na onderzoek onder 95 respondenten onder arts somnologen (longartsen, neurologen, KNO-artsen, psychologen), VS-ers en PA-ers bleek de wens te bestaan voor een landelijke opleiding. Hierop is er gewerkt naar een opleiding Post-HBO slaapgeneeskunde: Assistent Somnoloog. Zojuist is de eerste informatie online over deze opleiding gepubliceerd op de website. Huidige status opleiding Inmiddels staan de kaders … Read more
 • ISMC 2022
  Van 7-10 juni 2022 wordt de jaarlijkse International Sleep Medicine Course (ISMC) voor artsen, psychologen, slaapwetenschappers en somnotechnologen georganiseerd. Dit keer in Sint-Michielsgestel. Een interactieve training die de ideale voorbereiding is voor het somnologie-examen van de ESRS! Lees meer >

Eerder deelden we onze mening / kennis op de volgende media: